Privātuma politika

Šie privātuma noteikumi regulē to personas datu lietošanu, kurus Jūs mums sniedzat vai kurus mēs iegūstam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat “Sanitex” SIA, turpmāk tekstā – Sanitex, mājas lapu www.gobox.lv, turpmāk tekstā Mājas lapa.

Sanitex ciena jūsu privātumu un sargā Jūsu personu datus, ko Jūs mums sniedzat vai ko mēs iegūstam šajos noteikumos noteiktajā veidā. Šie privātuma noteikumi paskaidro, kāpēc mēs apkopojam Jūsu personas datus un kā mēs tos izmantojam.

 

Jautājumi

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasts, kā arī papildu informācija, ja tāda tiek sniegta) tiek izmantoti un apstrādāti ar mērķi atbildēt uz jautājumiem, ko esat uzdevuši mūsu Mājas lapā. Jūsu personas dati tiek izmantoti un apstrādāti ar Jūsu atļauju, ko Jūs izsakāt, aizpildot anketu, kas ir pieejama Mājas lapas sadaļā “Sazinieties ar mums!”..

 

Datu glabāšanas laiks

Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem.

Personas dati, kas tiek iesniegti, lai saņemtu atbildes uzdotajiem jautājumiem, tiek saglabāti līdz atbildes sniegšanai. Pēc atbildes sniegšanas personas dati tiek uzglabāti 1 (vienu) gadu.

 

Datu nodošana

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Šādas trešās personas varētu būt datubāžu programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, u.tml. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargātu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

 

Personas datu nesniegšanas sekas

Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama šajos noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Tātad, ja Jūs neiesniedzat savus personas datus, iespējams Sanitex nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus, t.i. lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem.

 

Personas datu aizsardzība

Mēs ievērojam datu drošības un apstrādes prasības, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Apstrādājot Jūsu personas datus, Sanitex izmanto atbilstošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošina šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

 

Jūsu tiesības

Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

  1. pieprasīt Sanitex atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;
  2. tiesības iebilst pret datu apstrādi;
  3. tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
  4. tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;
  5. tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

Tiesības var tikt izmantotas, rakstot Sanitex elektroniski uz e-pastu [email protected] vai sūtot vēstuli “Sanitex” SIA, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111.

 

Spēkā stāšanās un grozījumi

Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 25.maijā. Ja šie noteikumi tiks grozīti, to atjaunoto versiju mēs publicēsim Mājas lapā. Šo noteikumu pielikumi un grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti Mājas lapā.

CALL ME
+
Atzvanīt!
Zvanīt